[ad_1]

인스타그램: @smallst0ry

ક્યાંક ક્યાંક કે કે, વાર્તાઓ કહેવી કહેવી અને સાંભળવી એ માનવ હોવાનો મૂળભૂત ભાગ છે છે. એટલે એટલે એટલે, કે કોઈ પણ પણ ખૂણે હોય પણ પણ, માણસ હોય એટલે એટલે તેને ગમવાની જ જ. વાર્તાઓ આપણને મનુષ્ય હોવાની અનુભૂતિ આપ્યા કછે ા કછે ા. 작은 이야기! તો, આપ સૌ વાંચો, માણો, સંભળાવો અને આગળ શેયર કરોફરપપનનનનનનનનપ

01. બંગડી

방가디 작은 이야기 스와티스저널

આગલી આગલી અંતિમ રાત્રે રાત્રે લઇ ચુકેલા ચુકેલા સરોજબહેનનાં દેહની અંતિમ ક્રિયા માટે માટે એમની દીકરી પહોંચે તેની રાહ જોવાઈ રહી છે છે. કેન્સર કેન્સર બીમારી જેવી જેવી હિંમતભેર ઝઝૂમેલા સરોજબહેનને સરોજબહેનને એક હારેલા યોધ્ધાની જેમ જેમ પડેલા જોઈ દિલીપભાઈ ભાંગી પડ્યાં છે છે. ઓરડામાં ઓરડામાં શાંતિનો શાંતિનો પ્રસરેલ કરતી મોબાઇલની રીંગ વાગતાં વાગતાં, અંતિમયાત્રાની વ્યવસ્થામાં પડેલ દીકરો કલ્પ, ફોન પત્ની માલિનીને આપે છે છે. 당신은 그렇게 할 수 있습니다.
당신은 무엇입니까?
યોગિતા – – એ મેં કહેવા કહેવા જ કૉલ કર્યો છે કે કે, અમને પહોંચતા હજી હજી બપોર થઇ જશે તમે મમ્મીની અંતિમ વિધિ શરુ કરાવી દો દો. અને અને અને, હા તો એ એ કે મમ્મીનાં હાથની બે બે તોલાની તોલાની એક એવી એવી બંગડીઓ સ્મશાને ન જવા દેશો દેશો. 당신은 당신을 사랑합니다. 예를 들어, 당신이 할 수 있는 일.
બંગડી બંગડી માલિનીને ઉતારતી ઉતારતી, દિલીપભાઈને સરોજબહેન ન ન હોવાનો અફસોસ થવાને બદલે જાણે સંતોષ થયો થયો. (라사 – 비바차)

02. પોયણી

poyni 작은 이야기 swatisjournal

નાની નાની જ જ ઉંમરમાં પરણીને અહીં સાવ નાનકડા નાનકડા ગામમાં રહેવા રહેવા આવી ગયેલી ભાવનાને આ આ ગામનું તળાવ તળાવ તળાવ તળાવ પોયણીના પોયણીના પોયણીના ફૂલ ફૂલ અને ગામનો મજનુ ગણાતો જગમોહન જગમોહન ઉર્ફે જગો ગમતો ગમતો ગમતો. ગિરીશને ગિરીશને ખબર કંઈ કંઈ એવું ન હતું હતું પણ એ વાત સમજાવટથી પતે પતે તો સારું માનતો માનતો. તેણે તેણે તેણે સમજાવવાનો બંનેને કરેલો પણ, કોઈ ફર્ક પડ્યો નહીં નહીં. ઉલટાનું, વાતને આ ગિરીશની ગિરીશની નબળાઈ સમજી જગાની નફ્ફટાઈ નફ્ફટાઈ અને ભાવનાની બેશરમી વધતાં ચાલ્યા ચાલ્યા. ભાવના ભાવના જગમોહન અને અને રાત્રે મળ્યા મળ્યા પછીથી ગામમાં એમનો પતો મળતો નથી નથી. એમનાં એમનાં આવવાની પાછા પાછા, તળાવની પાળે બેસી બેસી પોયણીનાં ફૂલોને તાકતા ઉદાસ ગિરીશને ગિરીશને, આંખમાં સહાનુભુતિ સાથે બધાએ જોયો છે છે છે. આજે આજે આજે મહિના દોઢ પણ પથ્થર સાથે સાથે બાંધીને ફેંકેલી ફેંકેલી બંને લાશ લાશ નથી નથી આવી આવી તેની ખાતરી થતાં, રોજની જેમ તળાવમાંથી પોયણીનું પોયણીનું એક ફૂલ લઇ લઇ લઇ લઇ લઇ લઇ થયો થયો થયો થયો. (라사 – 라우드라)

03. વ્યવસ્થા

vyavastha 작은 이야기 스와티스저널

હિંમતભાઈ હિંમતભાઈ વર્ષોથી ઘણાં ઘણાં સિમેન્ટની એજન્સી એજન્સી એકલા હાથે જ સંભાળતા આવ્યા છે છે. સરળ સરળ પત્ની સ્વભાવની સ્વભાવની બે દીકરા એટલે હિંમતભાઈની હિંમતભાઈની ગણતરી સમાજનાં ભાગ્યશાળી લોકોમાં થતી થતી. લાડથી લાડથી બંને બંને ઉછેરેલા હવે મોટાં થઇ થઇ, પોતાની નોકરીઓમાં વ્યસ્ત છે. મનુષ્ય મનુષ્ય જ એક એક જાનવર છે છે જે મળતાં પ્રેમ કે સદ્ભાવનો સદ્ભાવનો બદલો એવી જ રીતે આપશે આપશે તેની કોઈ નથી હોતી હોતી હોતી. બે બે પહેલાં મહિના મહિના સત્તાવન વર્ષનાં વર્ષનાં હિંમતભાઈને હાર્ટ આવ્યો આવ્યો. એ એ એ બંને સમયે વચ્ચે પિતાની પિતાની તબિયતની ચિંતાને બદલે બદલે, માતા- પિતાની શું શું વ્યવસ્થા ‘વ્યવસ્થા’કરવી એ સબબની અસમંજસ અને દલીલો હિંમતભાઈથી છૂપી ન હતી હતી હતી. આજે આજે આજે મહિનાનાં બે પછી એજન્સીએ એજન્સીએ આવેલા હિંમતભાઈએ ફોન જોડ્યો જોડ્યો,
“તું તું તું, ભાઈ ઘણાં ઘણાં સમયથી કહેતો હતો ને, તો આજે સાંજે ઘરે આવજે આવજે.”
મોડી મોડી મોડી સંજયનાં સાંજે પોતાનો અને અને પત્નીનો મેડીક્લેમ મેડીક્લેમ ઉતારવાનો ચેક પકડાવતાં હિંમતભાઈ હિંમતભાઈ, એમને પ્રશ્નસૂચક નજરે જોતી જોતી પત્નીને જવાબ આપતાં બોલ્યા બોલ્યા,“વ્યવસ્થા!” (라사 – 카루나)

04. 음

파산드 스몰 스토리 스와티스저널

હિરલ હિરલ, મોહન, નેહા, સ્મિતા, આરોહી, હાર્દિક, હાર્દિક, રોનક, રીના અને આશિષ, ‘નવગ્રહ’તરીકે તરીકે ઓળખાતી આ ટોળકી ટોળકી વર્ષો બાદ બાદ સાથે સાથે સાથે સાથે સાથે સાથે સાથે રિ યુનિયનમાં એક એડવેન્ચર ટ્રીપ જંગલ ખેડવા છે છે છે છે છે છે છે છે. ખાવા- ખાવા વ્યવસ્થા પીવાની બધાં બધાં સાધન સાધન સામગ્રી બસમાં લાદી દીધેલાં છે છે. સમય થતાં, સારી જગ્યા જોઈ, રોકાઈ, રસોઈ કરી બધા જાઇપપ 당신이 할 수 있는 일입니다. સેલ્ફ સેલ્ફ જ જ સર્વિસ લેતાં હોવાને લીધે લીધે, ટેબલ પાથરી બધા તપેલાં ગોઠવી દેવાયા દેવાયા. 예, 당신은 무엇입니까? 물론입니다. એટલામાં એટલામાં કાઉન્ટર શાકનાં શાકનાં રાહ જોઇને ઉભેલી ઉભેલી સ્મિતાએ ધીમેથી સુકી ભાજી ભાજી ભરેલ વાટકી તેની થાળીમાં સરકાવી દીધી દીધી. આજે આજે આજે માત્ર માત્ર ‘નવગ્રહ ટોળકી ટોળકી જ સમજી સમજી શકી કે સ્કૂલ સ્કૂલ સમયથી આજ સુધી કોને શું પસંદ છે છે! (라사-슈링가라)

05. જાણકાર

jaankar 작은 이야기 swatisjournal

당신이 할 일이 없습니다. તેમને તેમને વિવિધ પણ પણ પર માહિતી એકઠી એકઠી કરી લોકો સાથે સાથે ચર્ચા કરવાનો ઘણો શોખ શોખ. સંસ્કારી સંસ્કારી, ઉદાહરણીય લોકોમાં ગણાય એવા એવા ઘરના જયોત્સના બહેન આજે આજે વહુને દીકરો જન્મશે કે કે દીકરી એ જાણકારી લેવા એક કહેવાતા ડોક્ટરને ત્યાં ત્યાં છે છે છે !! (라사-카루나)

ખુશી, ધિક્કાર, રોમાંચ વગેરે વગેરે લાગણીઓ જન્માવતી જન્માવતી આ મહીને પ્રસ્તુત પ્રસ્તુત વાર્તાઓ એટલે અમારી અમારી અમારી અમારી અમારી આપ સૌ સૌ વાચકોને વાચકોને કેવી લાગી એ જાણવા ઘણી ઉત્સુક ઉત્સુક છું છું. અને અને અને, હા પાસે પણ પણ આ વાર્તાનાં પાત્રો જેવાં જ જ લોકોની રોચક કહાણીઓ હોય હોય તો લખી જણાવશો જણાવશો. 작은 이야기 સાથે. ત્યાં સુધી વાંચતા રહો, માણતા રહો અને શેયર કરતા રા.

[ad_2]

Source_link