[ad_1]

인스타그램: @smallst0ry

વાર્તાઓ વાર્તાઓ એવું એક પણ પણ છે જે બુદ્ધિમાન બુદ્ધિમાન અને સાધારણ માણસો માણસો વચ્ચેની ભેદરેખાને ઓગાળવાનું કામ કરે છે છે. 작은 이야기.

01. બદામનો ઘસારો

Badam no ghasaro 스몰 스토리 스와티스저널

મહાનગરમાં મહાનગરમાં થયેલ થયેલ સ્થાયી ત્યાં બાળકી જન્મી હોવાથી હોવાથી, થોડાં મહિનાઓ મહિનાઓ માટે એમની એમની સાથે રહેવા રહેવા આવેલ કુમુદબહેન અને ગોવિંદભાઈએ ઉંમર અનુભવ અનુભવ, ધીરજ અને સમજદારી સમજદારી સહિત કોઈ કોઈ પરિસ્થિતિને સહજ સ્વીકારી સ્વીકારી લેવાનો દુર્લભ ગુણ હતો હતો હતો હતો હતો હતો હતો હતો હતો હતો. મોટાભાગનાં મોટાભાગનાં સમસ્યા ઘરોમાં વાતોને વાતોને આ દંપતી દંપતી ખુબ હળવાશથી હસવામાં કાઢી શકતું શકતું. ગોવિંદભાઈ મોટી વાતને ટીખળ વડે હળવી કરવામાં મરી!
વહુ વહુ સવારથી સવારથી આજે મહિનાની પૌત્રીને બદામનો ઘસારો ઘસારો ઘસારો (પાણી કે દૂધમાં લસોટેલી લસોટેલી બદામ બદામ બદામ કરી કરી કરી કરી રહી રહી છે તે જોઇને કુમુદબહેનને થોડી થઇ થઇ થઇ થઇ થઇ. કંઈ કહેતા પહેલા, થોડી ધીરજ રાખવાનું નક્કી કરી ુપુપુપ નસીબજોગે, મોં બાળકીએ વડે ફુવારો કરી કરી, બદામનાં ઘસારાનો સ્પષ્ટ બહિષ્કાર કરી દીધો દીધો.
સાંજે સાંજે સાંજે ચા બાલ્કનીમાં ગોવિંદભાઈએ કુમુદબહેનને ધીમેથી કહ્યું કહ્યું કહ્યું,“આની બા એ એ ક્યારેક આને આને બદામનો ઘસારો પાયો હોત તો, આજે કર્યો એ એ પ્રયોગ ન હોત હોત .. શું કહે છે તું?”
당신이 할 수 있는 일입니다. (라사 – 하샤)

02. 잘 부탁해!

개인대출 스몰스토리 스와티스저널

છેલ્લા છેલ્લા વર્ષમાં ચાર જીવનમાં જીવનમાં ન જોવાનું જોવાનું બધું જ જોઈ લીધું હતું હતું. દીકરી દીકરી બળાત્કાર બળાત્કાર, પૂર્વ રાજકારણીનો રાજકારણીનો દીકરો આરોપી છતાં, હિંમતપૂર્વક લડાયેલો લાંબો કોર્ટ કોર્ટ કેસ, નિશ્ચિત એવી હારનો સામનો, દીકરીની દુર્ભાગ્યપૂર્ણ આત્મહત્યા અને પરિણામે પત્નીની પત્નીની અસાધ્ય બીમારી બીમારી !! એક એક માત્ર ક્રમ આ આ ઘટનાઓએ દેવજીભાઈનું દેવજીભાઈનું જીવન ધરમૂળથી બદલી નાખ્યું હતું હતું. છતાં છતાં એકઠી હિંમત હિંમત, બીમાર પત્નીની સેવામાં સેવામાં જીવન પસાર પસાર કરી રહેલ દેવજીભાઈ આજે આજે રાબેતા મુજબ સવારનું છાપું વાંચી રહ્યા હતા ત્યારે ત્યારે, નજર એક સમાચાર સમાચાર પર સ્થિર ગઈ ગઈ ગઈ. 당신은 당신을 사랑합니다. મોબાઇલમાં મોબાઇલમાં મેસેજનાં આવેલ આવેલ વિચારોની વણથંભી વણઝારને અટકાવી અટકાવી. બે બે હતા હતા, પહેલો મેસેજ મેસેજ બેંક તરફથી હતો કે, લેવામાં આવેલ રૂ રૂ. 5 લાખની પર્સનલ લોનનો હપ્તો બે દિવસ પછી કપાશે. બીજો બીજો કોઈ કોઈ મેસેજ નંબર પરથી હતો હતો, જેમાં લખ્યું હતું- 5 પેટી OK. આજે આજે પછી વર્ષો ચહેરા ચહેરા પર પર સંતોષની રેખાઓ હતી હતી. (라사 – 라우드라)

03. ખરી કમાણી

카리 카마니 스몰 스토리 스와티스저널

돈을 버는 것; અનાજનાં અનાજનાં-સેલનો વ્હોલ જૂનો વ્યાપાર વ્યાપાર એમના એમના દાદા પરદાદાનાં સમયથી ચાલ્યો આવે આવે. આસપાસનાં આસપાસનાં પણ ગામોમાં ગામોમાં પરગજુ શેઠ તરીકે જાણીતા જાણીતા અને નીતિનાં નીતિનાં સાફ સાફ એવા રણછોડભાઈ મહિનામાં બે બે અચૂક અચૂક રીતે સરકારી દવાખાને જઈ જઈ જઈ દાખલ દર્દીઓનાં હાલ હાલ ચાલ ચાલ પૂછે અને એમને જોઈતી મદદ આવે આવે આવે આવે. ” ત્યારે ત્યારે ત્યારે મીઠું રણછોડભાઈ પ્રેમથી કહેતાં કહેતાં,“દીકરા દીકરા, આપણે અહીં ખરી કમાણી કરવા આવ્યા છીએ છીએ! (라사 – 카루나)

04. પેઇન્ટિંગ

그림 작은 이야기 스와티스저널

થોડી થોડી આવક વધુ ભરતે ભરતે પાર્ટ ટાઈમ સિક્યોરીટી સિક્યોરીટી ગાર્ડ તરીકેની નોકરી સ્વીકારી લીધી લીધી. દિવસે દિવસે શોરૂમમાં શોરૂમમાં એક પર્સન તરીકે નોકરી કર્યા બાદ બાદ બાદ, રાત્રે એક બંધ બંધ મેન્શનની મેન્શનની દેખરેખ કામ ભરત માટે મુશ્કેલ તો હતું પણ પણ પણ નાઈટ ડ્યુટી માટે માટે પગાર પગાર ઘણો સારો રહ્યો હતો હતો હતો હતો. આખા આખા ફરી ફરી, બારી – – દરવાજા સરખા બંધ છે એ તપાસી તપાસી, રોજની જેમ ભરત ભરત નીચેનાં હોલમાં લગાવેલ મોટા પેઇન્ટિંગ સામે આવીને ઉભો રહ્યો રહ્યો રહ્યો. એક એક પેઇન્ટિંગમાં જ પ્રદેશનાં પ્રદેશનાં બાર બાર લોકો સમવિષ્ટ હતાં હતાં. અચાનક અચાનક ઓરડામાંથી ઓરડામાંથી અંદરનાં અવાજ આવ્યો એટલે એટલે, હમણાંથી હળી ગયેલી એક બિલાડી બિલાડી કાઢવા ભરત એ તરફ ચાલ્યો ચાલ્યો. સવાર થતાં મોર્નિંગ ડ્યુટીનો ગાર્ડ આવી ગયો. 당신은 당신을 사랑합니다. એ એ પણ પણ ગાર્ડ ડ્યુટી મુજબ ઘરમાં ઘરમાં ફરીને જોઈ આવ્યો છે પણ પણ પણ, હજી સુધી પેઇન્ટિંગમાં હાજર તેરમી તેરમી વ્યક્તિ એટલે કે ભરત તેની ચઢ્યો નથી નથી નથી! (라사-샨트)

작은 이야기가 무엇입니까? ઈમેજ ઈમેજ પ્રસ્તુત પ્રસ્તુત સ્વરૂપે વાર્તાઓ આપ કોઈ પણ પણ માધ્યમ પર પર શેયર કરી શકશો તો તો તો તો તો પરિવાર પરિવાર પરિવાર સાથે આ વાર્તાઓ વાંચવાનો આનંદ વહેંચવાનું નહીં ચૂકો ને? અને હું તમારા પ્રતિભાવરૂપે તમારી કમેહ્ટ્સશી ફપપપપપપ 예, 정말.

[ad_2]

Source_